najezíti se -ím se dov. najézil se -íla se, nam. najezít se/najezìt se; drugo gl. jeziti1 (í/ȋ í) nad kom ~ ~ ~ sinom Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek