nàjmanj3 tudi nájmanj in nàjmànj tudi nájmànj mer. prisl. (ȁ; ȃ; ȁȁ; ȃȁ) ~ delati; ~ delaven, poškodovan; govoriti ~ razločno; Za tako delo je teh hlač ~ škoda; poud. Nikogar ni hotel žaliti, ~ pa tebe |še zlasti ne tebe|Pride, kadar ~ pričakuješ |sploh ne|Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek