nakosíti -ím dov. nakósil -íla, nam. nakosít/nakosìt; nakošênje; drugo gl. kosíti (í/ȋ í) kaj ~ deteljo Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek