napáčen -čna -o in nápačen -čna -o; bolj ~ (ȃ; ȃ) ~ naslov; poud. Fant ni ~ |ni slab|

napáčno -ega in nápačno -ega s, pojm. (ȃ; ȃ) storiti kaj ~ega 

napáčnost -i in nápačnost -i ž, pojm. (ȃ; ȃ)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek