napadálec -lca [u̯c] z -em člov. (ȃ) braniti se pred ~i; ~ Jugoslavije je bila Nemčija 

napadálka -e [u̯k] ž, člov. (ȃ)

napadálčev -a -o [u̯č] (ȃ)



Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek