napísen -sna -o (ȋ)

napísni -a -o (ȋ) ~ trak 

napísnost -i ž, pojm. (ȋ)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek