narekoválen -lna -o (ȃ) Pisna vaja bo ~a 

narekoválni -a -o (ȃ) ~ aparat Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek