nasejáti -sêjem dov., nam. nasejàt; nasejánje; drugo gl. sejati1 (á ȇ) kaj ~ žito Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek