naslovljênec -nca tudi naslôvljenec -nca z -em člov. (é; ȏ) ~ pisma; publ. zahvala ~a za govor slavljenca:

naslovljênka -e tudi naslôvljenka -e ž, člov. (é; ȏ)

naslovljênčev -a -o tudi naslôvljenčev -a -o (é; ȏ)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek