nasnúti -snújem dov., nam. nasnùt/nasnút; nasnútje; drugo gl. snuti (ú) kaj ~ trideset petelj za rokav Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek