nasprotováti -újem nedov. -ujóč, -ováje; -àl -ála, -àt, -án -ána; nasprotovánje; (-àt) (á ȗ) komu/čemu ~ očetu; Ta odlok ~uje zakonu |je v nasprotju|

nasprotováti si -újem si (á ȗ) Izjave prič si ~ujejo Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek