nastopáški -a -o (á) slabš. ~ gost |domišljav, spogledljiv|Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek