nastŕgati -am tudi nastŕgati -stŕžem dov. -aj -ajte tudi -i -ite; -an -ana; nastŕganje (ŕ; ŕ ȓ; ŕ; ŕ ȓ) kaj ~ hren Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek