natúrno2 povdk. (ȗ) izobr. naravno: Kar se je zgodilo, je popolnoma ~ Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek