navédnica -e ž (ẹ̑) neobč. narekovaj: postaviti besedo med ~e Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek