nèbrúšen -a -o (ȅú)

nèbrúšeni -a -o (ȅú) ~ kristal 

nèbrúšenost -i ž, pojm. (ȅú)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek