nèdeljèn -êna -o (ȅȅ ȅé ȅé) publ. biti ~ega mnenja o čem enotnega, soglasnega: Posestvo je ostalo ~o 

nèdeljêni -a -o (ȅé) ~ delovni čas 

nèdeljênost -i ž, pojm. (ȅé)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek