nèdobrohôten -tna -o; bolj ~ (ȅó; ȅó ȅȏ ȅó) ~ človek 

nèdobrohôtnost -i ž, pojm. (ȅó)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek