Négev -a m, zem. i. (ẹ̑) |izraelska puščava|

négevski -a -o (ẹ̑)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek