negóda -e ž, člov. (ọ̑) poud.: Ne more ti pomagati, saj je še prava ~ |otrok|družiti se z ~ami |z ničvrednimi, malovrednimi ljudmi|Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek