nèhomogén -a -o; bolj ~ (ȅẹ̑) ~a snov neenovita, neenotna:

nèhomogénost -i ž, pojm. (ȅẹ̑) neenovitost, neenotnost:Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek