nèizkrívljen -a -o (ȅȋ) ≥ nepopačen, neponarejen:

nèizkrívljenost -i ž, pojm. (ȅȋ) ≥ nepopačenost, neponarejenost:Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek