nèiztróšen -a -o (ȅọ́) ≥ neporabljen, neizčrpan:

nèiztróšenost -i ž, pojm. (ȅọ́) ≥ neporabljenost, neizčrpanost:Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek