nejevéra -e ž, pojm. (ẹ́) star.: sprejemati kaj z ~o z nezaupanjem, dvomom: očitati komu ~o brezverstvo:Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek