nejevóljiti -im nedov. -en -ena (ọ́ ọ̑; ọ̑) neobč. koga z/s čim Danes šefa ne bomo nejevoljili s tem jezili, spravljali v nejevoljo:

nejevóljiti se -im se (ọ́ ọ̑; ọ̑) neobč. na koga ~ ~ ~ otroke jeziti se:Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek