nèkompromitíran -a -o (ȅȋ) spoštovan, ~ človek 

nèkompromitíranost -i ž, pojm. (ȅȋ)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek