nèkonformíst -a m, člov. (ȅȋ) |neprilagodljiv, uklonljiv človek|: imeti opraviti z ~i 

nèkonformístka -e ž, člov. (ȅȋ)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek