nemára verjetn. člen. (ȃ) star. najbrž, morda, mogoče: Star je ~ petdeset let Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek