nèmateriálen -lna -o [ija] (ȅȃ) (nesnoven, netvaren):

nèmateriálni -a -o [ija] (ȅȃ) ~ svet 

nèmateriálnost -i [ija] ž, pojm. (ȅȃ) (nesnovnost, netvarnost):Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek