nèobtežèn -êna -o (ȅȅ ȅé ȅé) ~a stran tehtnice neobtežen z/s kom/čim poud. ~ s predsodki |neobremenjen|

nèobtežênost -i ž, pojm. (ȅé)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek