nèokúžen -a -o (ȅȗ) ~a rana neokužen z/s čim ~ z malarijo; poud. ~ s to miselnostjo 

nèokúženost -i ž, pojm. (ȅȗ)



Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek