nèorientíran -a -o [ije] (ȅȋ) mladi, ~i ljudje neusmerjeni:

nèorientíranost -i [ije] ž, pojm. (ȅȋ)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek