nèpovézan -a -o (ȅẹ́) ~ snop; ~i, zmedeni stavki nepovezan z/s kom/čim delovati sam, ~ z drugimi 

nèpovézanost -i ž, pojm. (ȅẹ́)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek