nèpozábljen -a -o (ȅá) ~ dobrotnik; ~a mladost 

nèpozábljenost -i ž, pojm. (ȅá)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek