nèprenéhen -hna -o (ȅẹ̑) ~ boj; poud. ~i prepiri |pogosti, pogostni|

nèprenéhnost -i ž, pojm. (ȅẹ̑)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek