nèpreprečljív -a -o; -ej(š)i -a -e (ȅí; ȅȋ ȅí ȅí; ȅí) ~a nesreča, škoda 

nèpreprečljívost -i ž, pojm. (ȅí)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek