nèprestópen -pna -o tudi nèprestôpen -pna -o (ȅọ́; ȅọ́ ȅọ̑ ȅọ́; ȅó; ȅó ȅȏ ȅó) ~o brezno; ~o leto 

nèprestópnost -i tudi nèprestôpnost -i ž, pojm. (ȅọ́; ȅó)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek