nèracionálno [ijo] nač. prisl. (ȅȃ) ~ kmetovati negospodarno: ~ reagirati nerazumsko:Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek