Nietzsche -ja [níče] z -em oseb. i. (ȋ) |nemški filozof|

Nietzschejev -a -o (ȋ)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek