Opatíja -e ž, zem. i. (ȋ) |hrvaško mesto|: v ~i 

opatíjski -a -o (ȋ)

Opatíjčan -a m, preb. i. (ȋ)

Opatíjčanka -e ž, preb. i. (ȋ)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek