osredíniti -im dov. osredínjen -a; osredínjenje (í ȋ) kaj ~ industrijo na severu osrediniti kaj kaj ~ svoje moči v delo 

osredíniti se -im se (í ȋ) ~ ~ pri delu osrediniti se na kaj ~ ~ ~ najvažnejše naloge Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek