Otrántska vráta -ih vrát s mn., zem. i. (ȃ á) |preliv med Italijo in Albanijo|: pri ~ih ~ih Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek