pahníti in páhniti -em tudi páhniti -em dov. páhni -te in -íte tudi -i -ite; páhnil -íla tudi -il -ila, páhnit, páhnjen -a; páhnjenje; (páhnit) (í/ȋ/á á; á; á ȃ) koga/kaj ~ napadalca po stopnicah; ~ knjigo od sebe; poud. pahniti koga/kaj kaj ~ državo v vojno |spraviti|~ dekle v obup |spraviti|Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek