Páhor -ja s -em oseb. i., psp (á) |slovenski pisatelj|

Páhorka -e ž, oseb. i. (á) ljud. 

Páhorjev -a -o (á)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek