Pálma de Mallòrca -e ~ -e [maljórka] ž, zem. i. (ȃ ọ̑) |mesto na Balearih|: na ~i ~ ~i 

pálmski -a -o (ȃ)

Pálmčan -a m, preb. i. (ȃ)

Palmčanka -e ž, preb. i. (ȃ)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek