Paríz -a m, zem. i. (ȋ) |glavno mesto Francije|: v ~u 

paríški -a -o (ȋ)

Parižàn -ána in Parižán -a m, preb. i. (ȁ á; ȃ)

Parižánka -e ž, preb. i. (ȃ)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek