Pas-de-Calais -a [pa-də-kalé -êja] s -em/-om [em] zem. i. (ẹ̑ ȇ) |departma v Franciji|: v ~u 

pasdecalaijski -a -o (ȇ)

Pasdecalaisčan -a m, preb. i. (ȇ)

Pasdecalaisčanka -e ž, preb. i. (ȇ)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek