poglobíti -ím dov. poglóbil -íla, nam. poglobít/poglobìt; poglobljênje; drugo gl. globíti (í/ȋ í) kaj ~ strugo 

poglobíti se -ím se (í/ȋ í) koga/kaj ~ ~ ~ branje Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek