poskúsiti -im dov. poskúšen -a (ú ȗ) kaj ~ jed, če je dovolj kuhana; poud. ~ marsikaj v življenju |pretrpeti|~ gibati s prsti poskusiti kaj na kom/čem ~ novo cepivo na živalih 

poskúsiti se -im se (ú ȗ) čem ~ ~ ~ smučanju Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek