prifrčáti -ím dov. prifrčánje; drugo gl. frčati (á í) poud. Golobi so prifrčali na trg |prileteli|poud. prifrčati z/s čim ~ z letalom |pripeljati se|Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek